Zorgverzekeraars lijden verlies: hogere zorgpremie 2018?

De vier grootste zorgverzekeraars van ons land (Achmea, VGZ, CZ en Menzis) hebben allen verlies geleden over het boekjaar 2016. Bij Achmea is het verlies het grootst, daar schrijft men 196 miljoen euro in de rode cijfers. De reden achter deze cijfers zouden voornamelijk de inzet van reserves zijn, om zo de zorgpremie te drukken. Echter kan het nu zomaar zijn dat verzekeraars minder reserves in zullen zetten, en dus de zorgpremie voor 2018 flink stijgt.

Achmea

Van de vier concerns heeft Achmea het grootste verlies geleden. In totaal zijn de merken van Achmea (o.a. FBTO, Zilveren Kruis, Interpolis en De Friesland) goed voor een verlies van 196 miljoen euro. Achmea heeft zelf voor 434 miljoen euro aan reserves ingezet om de zorgpremie te drukken. Daar komt dus een groot deel van het verlies vandaan. Verder zou de verzekeraar last hebben gehad van een hardere stijging voor de kosten van medicijnen, wijkverpleging en ziekenhuiszorg.

Zo’n 105.000 verzekerden netto hebben Achmea in 2016 verlaten, maar met 5,2 miljoen verzekerden blijven ze de grootste zorgverzekeraar in Nederland.

VGZ

VGZ boekte een verlies van 76 miljoen euro. Een jaar eerder was dit bedrag nog positief met 214 miljoen euro. Ook bij VGZ hebben de merken (o.a. Unive, ZEKUR, Promovendum en VGZ) veel uitgegeven aan eigen reserves, in totaal 335 miljoen euro. VGZ zag het klantenbestand teruglopen met 80.000 naar 4,1 miljoen verzekerden.

CZ

CZ (met merken OHRA, CZdirect, CZ en Delta Lloyd) heeft over 2016 een verlies geleden van 15 miljoen euro, een stuk minder vergeleken met Achmea en VGZ. Ook CZ wist een jaar eerder nog wel het jaar met winst (+12 miljoen) af te sluiten. Wat ook al gold voor bovenstaande verzekeraars, geldt ook voor CZ: het verlies is vooral te danken aan het inzetten van veel van de eigen reserves.

Menzis

Menzis heeft een verlies van 47 miljoen euro geleden. Ook dit zou vooral te wijten zijn aan de inzet van de eigen reserves. Wel zegt Menzis tevreden te zijn over het jaar, omdat o.a. het aantal verzekerden bij de zorgverzekeraar toenam.

 

Wat met de zorgpremie 2018?

De afgelopen jaren probeerde de zorgverzekeraars de zorgpremie lager te houden door eigen reserves in te zetten. Nu de grootste zorgverzekeraars allen een flink verlies hebben geleden, zou het kunnen zijn dat ze voor de zorgverzekering 2018 minder aan reserves in willen zetten. Of in ieder geval voorzichtiger. Dit zou betekenen dat de zorgpremie 2018 flink toe zal nemen. Achmea heeft hier al eerder over gewaarschuwd, en verwacht een hogere zorgpremie de komende jaren.

Zorgverzekeraars lijden verlies: hogere zorgpremie 2018?
4 (80%) 1 vote
Deel dit bericht:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *